accéder au contenu

Arad Inbar

Arad Inbar is geboren in Israël en studeerde dans aan het 'Maslool Bikurey Hai'tim Art Center' in Tel Aviv en vervolgde zijn dansopleiding bij ArtEZ in Arnhem. Na een stage bij Club Guy & Roni studeerde hij af in 2014. In datzelfde jaar deed hij ervaring op bij ICK waarna hij nog als freelancer werkte voor de Irish Company United Fall in Dublin. Sinds 2016 maakt hij deel uit van het vaste dansensemble van ICK.

Foto: Ruben Timman