© Alwin Poiana
© Alwin Poiana
© Alwin Poiana

1/3

Pre-Choreographic elements

Kunnen bewegingsconcepten nieuwe bewegingen genereren?

Kunnen bewegingsconcepten nieuwe voorstellen voor beweging genereren?
Hoe kunnen wij het innerlijk geluid van beweging overdragen?

Pre-choreographic Elements is een interdisciplinair onderzoeksproject dat is ingezet door ICK/ Emio Greco | Pieter C. Scholten, en dat een vervolg is op eerdere onderzoeksprojecten rond documentatie, notatie en transmissie van dans; Capturing Intention en Inside Movement Knowledge.

Terwijl het zich concentreert op een van de eerste fasen van het creatieve proces van een dansvoorstelling, namelijk het genereren en ontwikkelen van bewegingsmateriaal, richt het onderzoek van Pre-choreographic Elements zich door middel van een proces van selectie, definitie en demonstratie van vooraf geïdentificeerde concepten en bewegingen uit het repertoire van Emio Greco | Pieter C. Scholten, op het ontwikkelen van een improvisatiesysteem. 

Kijkend naar thema's als terminologie, representatievormen en gebruik van interactieve omgevingen stelt het onderzoeksproject Pre-choreographic Elements zich ten doel om, in samenwerking met verschillende partners, een interactieve online glossary te ontwikkelen die gebruikt kan worden als referentiekader voor een dans-improvisatie systeem.

Vanaf 2016 wordt verder onderzoek naar het creatieve potentieel van de Pre-choreographic Elements uitgevoerd in samenwerking met de dansers van ICK.

Example videos exploring Pre-choreographic Elements with dancers:

  1. exploration “Abracadabra”:

 “Abracadabra” is an illusive action whereby gestures of the hands and the arms create a materialization or disappearance of forms, thought of as objects or substances in the hands of a magician, which are made to appear or disappear by subtraction or addition of imagined matter to a previously presented gesture. To address and to manipulate the perception of the viewer, three simultaneous perspectives are involved: of the self, of the imaginary object and of the viewer.

     2. exploration “No Shoulder”:

 The action of No Shoulder is a mental state consisting of the physical behavior of the avoidance of the natural relation of the shoulders and the control they have over the body’s balance. No Shoulder physically avoids and mentally denies the existence of the shoulders, searching for other possible physical relations within this condition. No Shoulder provokes a travel through space and an unstable balance that forces the legs to take responsibility over the weight of the body. The sensation of time is shorter due to the subtraction of the arms from the shoulder. The rhythm emerges by feeding back the created distance from the shoulders.There is no time to process the activity; speed is needed to maintain the dynamic momentum. The aim is to create a strong and soft body that can move in any dimension.

lees meer

Piecemaker2

Piecemaker2, is a yet unreleased in-development prototype for a multi-user application that assists in (an)notating and scoring dance developed by Motion Bank (http://motionbank.org/). It has been applied as a research instrument in the Pre-choreographic elements research and for online sharing of creative processes.