Inside movement knowledge

Hoe kunnen de resultaten van dans onderzoek via digitale media geïmplementeerd worden binnen andere velden?
Welke soort van informatie kan worden ontleend van het proces van dans transmissie?

Inside Movement Knowledge is een tweejarig gezamenlijk interdisciplinair onderzoeksproject naar nieuwe methodes van documentatie, overdracht en behoud van hedendaagse choreografische en danskennis (2008-2010). Het project is een voortzetting van het Notation Research Project, het onderzoek van Emio Greco | Pieter C. Scholten naar systemen voor het vastleggen en overdragen van de essentiële elementen van hun scheppende werk. De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd (oktober 2007) in de vorm van een interactieve installatie, een boek, een documentaire film en een interactieve DVD met de titel Capturing Intention.

Dit project is gedaan in samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) (specifiek het lectoraat: Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling), het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMK); het departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht (in het kader van het nieuwe programma Theaterwetenschap);de Dansopleidingen van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; en een internationaal partnernetwerk (IAN).

Alle informatie over het Inside Movement Knowledge onderzoeksproject is te vinden op: www.insidemovementknowledge.net