Bas de Brouwer
Bas de Brouwer
Bas de Brouwer

1/3

Sensorium - Toolkit voor Dans

Deze fysieke box vol met instrumenten om te voelen, horen, kijken en ruiken is bedoeld voor gebruik door dansdocenten. De aangeboden gereedschappen helpen hen om hun leerlingen via zintuiglijke ervaring aan te zetten tot beweging en dans. Daarnaast biedt de toolkit houvast bij het geven van lessen waarin het genereren van bewegingsmateriaal vanuit een bewustzijn van de connectie tussen lichaam en geest voorop staat.

Sensorium – toolkit voor dans is geïnspireerd op de artistieke visie van de professionele choreografiepraktijk van Emio Greco en Pieter C. Scholten. De toolkit biedt door middel van zintuiglijke prikkels dansdocenten en dansstudenten op een natuurlijke manier houvast bij het oefenen van creativiteit in beweging.

Beelden, geluiden, geuren en texturen vormen het uitgangspunt voor fysieke ontdekking en voor het natuurlijke proces van concentratie, informatieverwerking, creatieve associatie, voorstellingsvermogen en uiteindelijk gelaagde beweging.

De toolkit is voor veel lessituaties geschikt, en is bedoeld voor docenten die werken met lesdeelnemers vanaf 10 jaar. De toolkit is niet voorbehouden aan één stijl. De docent is vrij om te kiezen voor het gebruik in één les, in een lessenreeks, of als terugkerend aanvullend onderdeel in zijn/haar reguliere lessen.

De toolkit combineert het creatieve (het op speelse wijze genereren van beweging) en het rationele (het analyseren en verwerken van voorgestelde opties) en biedt zo een veelzijdige blik op wat danseducatie kan zijn: het leren over zichzelf, het eigen lichaam en de relatie met de omgeving door middel van creativiteit en ontdekking, terwijl ook analyse en verwerking aan bod komen en de fysieke ervaring vergezellen.

Het was de nieuwsgierigheid naar het bewegende lichaam die Greco in 1995 zelf de studio indreef. Met het Sensorium willen we diezelfde nieuwsgierigheid bij de lesdeelnemers stimuleren. Het doel van de toolkit is om dansdocenten materiaal te geven, niet met het doel om hen lesplannen, bewegingsfrasen of choreografieën voor te schrijven, maar om bij hun leerlingen de ontdekking van de creatieve mogelijkheden van het lichaam aan te moedigen.

Een docent die met de toolkit werkt is vooral gretig om zijn/haar eigen creatieve visie uit te breiden, om buiten de gebaande paden van de kinetische bewegingsles te treden en om avonturen aan te gaan in het leren ontdekken van de relatie tussen lichaam en geest. Met de materialen die in deze doos te vinden zijn willen we de docent aanmoedigen om “out of the box” te denken.

lees meer

Documentary Susanne Marx

Het lectoraat kunst- en cultuureducatie, onder leiding van Folkert Haanstra, ondersteunde vervolgens een parallelonderzoek van choreografe/dansdocente Susanne Marx, dat zich richtte op het inzetten van de collectieve aspecten van de workshop Double Skin/Double Mind voor een transculturele benadering van dansonderwijs en op het ontwikkelen van een potentiële lessenreeks voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 12, waarbij de beeldspraak zoals die door Greco en Scholten wordt gebruikt bij de overdracht naar hun dansers ook werd ingezet in de lessen.