1/1

DS/DM interactieve installatie

De interactieve installatie Double Skin/Double Mind is een virtuele versie van de Double Skin/Double Mind workshop. De installatie biedt deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan de virtuele versie van de workshop in real time, terwijl zij verbale, fysieke en omgevingsfeedback ontvangen.

Het ontwerp van Chris Ziegler (ZKM Karlsruhe) bestaat uit een constructie van een aluminium frame met een projectiescherm, vier geluidsboxen en een camera volgsysteem. De deelnemer staat midden in de constructie. Het programma dat de bewegingen volgt, de Gesture Follower, ontwikkeld door Frédéric Bevilacqua (IRCAM), vergelijkt de verschillen tussen de gegevens van de gefilmde versie van de workshop en de realtime data van de bewegingen van de deelnemer. 

Vanuit uit deze vergelijking wordt op verschillende manieren feedback gegeven: klank, beeld en muziek begeleiden de deelnemers terwijl zij mentaal en fysiek door de Double Skin/Double Mind structuur reizen.

Tussen 13.03 - 16.03.2018 initieerden AHK ID-Lab en ICK een onderzoeksweek rondom de DS/DM interactieve installatie met bijdragen van de Universiteit Utrecht, Motionbank en IRCAM.?De belangrijkste doelen voor deze onderzoeksweek waren de stand van de techniek in kaart te brengen tien jaar na de creatie van de installatie, mogelijke technologische updates overwegen, het toegankelijk maken van onderzoeksinhoud voor studenten en collega's, het opnieuw bevragen van de uitkomsten van het Inside Movement Knowledge onderzoeksproject en potentiële nieuwe doelen en waarden van de installatie, en het creëren van een trans-disciplinaire hub voor material thinking over uiteenlopende kunst- en kennisdomeinen.

?De DS / DM-installatie werd vermeld in de sectie "lichaam en code" van de expositie in Centre Pompidou "Coding the World" (15.06.-27.08.2018.)