1/4

Double Skin / Double Mind the method

“DS/DM is a way of preparing the body for dance that is inherent to your thinking and your imagination. It needs a connection with your own choices, also during the improvisation with other elements and materials. The experience creates a condition and an opening, it is not something fixed by rules that say: this is how you should dance. It is rather the opposite, you use it, and then you contrast it in an open field of intervention and manipulation".

- Emio Greco-

Double Skin/Double Mind (DS/DM) is een dansmethode ontwikkeld door Emio Greco en Pieter C. Scholten waarin de sensitiviteit van het lichaam ontdekt wordt door middel van 4 basisprincipes: Breathing, Jumping, Expanding en Reducing. Deze gevoeligheid voor de mogelijkheden die uit het lichaam kunnen voortkomen is noodzakelijk bij het creëren van nieuw choreografisch materiaal. Daarmee staat de methode aan de basis van iedere individuele voorstelling van Greco en Scholten. De DS/DM methode wordt aangeboden in de vorm van masterclasses, trainingen en workshop voor zowel professionals als amateurs. Het ervaren van de DS/DM methode kan leiden tot een nieuw lichamelijk en mentaal bewustzijn waarbij intentie en vorm samenvallen. Tevens geeft DS/DM inzicht in het artistieke werk van beide choreografen.

Achtergrond
Double Skin/Double Mind ontstond in 1997 toen Greco en Scholten uitgenodigd werden een workshop te geven in het kader van de Internationale Tanzwochen in Wenen. Dit verzoek wierp bij Greco en Scholten een aantal cruciale vragen op, zoals: “Wat is de essentie van ons werk?” “Wat is een workshop?” En: “Hoe draag je een op intuïtie gebaseerde danstaal over op iemand anders?” Ze ontwikkelden uiteindelijk de Double Skin/Double Mind methode die als dagelijkse danstraining en voorbereiding op creatie processen ingezet kan worden. Naast het ontdekken van de potentie van het lichaam is er ook ruimte voor reflectie en voor de overdracht van EG | PC repertoire, het vijfde principe van de workshop: Transfer.

De DS/DM methode wordt reeds vele jaren wereldwijd onderwezen. Hij speelt een essentiële rol in de overdracht naar de eigen dansers, in educatie, in de lessen aan dansstudenten, aan amateurdansers, en sinds kort ook aan schoolkinderen en aan leidinggevenden en hun personeel binnen de bedrijfssector.

DS/DM is daarnaast een belangrijke bron voor veel van de onderzoeksprojecten die binnen ICK met verschillende nationale en internationale partners plaatsvinden, zoals Capturing Intention (2009), Inside Movement Knowledge (2010) en Choreographic Coding Labs (2017). Ook de in 2017 gelanceerde lesmethode voor kinderen Sensorium – Toolkit voor dans is (onder andere) gebaseerd op eerder onderzoek omtrent DS/DM.

Docententraining
Om de kwaliteit te garanderen is ICK in 2017 begonnen met het uitgeven van DS/DM certificaten voor docenten. Tussen januari en juli 2017 kwam een groep (ex) dansers bij elkaar voor het verder ontwikkelen van het artistiek potentieel, de doelen van de training en van didactische strategieën. De DS/DM methode voor docenten wordt jaarlijks aangeboden. Na het volgen van deze training zijn docenten goed uitgerust en gekwalificeerd om de methode zelf te onderwijzen bij onder andere professionele dansgezelschappen, op dansacademies en aan amateurs.

lees meer

Samenwerking AHK

Sinds 2005, toen de samenwerking van Greco en Scholten met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten startte, heeft ICK een sterke band met de school ontwikkeld. In eerste instantie met het Lectoraat Kunstpraktijk en Artistieke Ontwikkeling onder leiding van Marijke Hoogenboom, dat het onderzoeksproject Capturing Intention faciliteerde, en deel uitmaakte van het onderzoeksproject Inside Movement Knowledge.

Vanuit de relatie met het lectoraat ontstond ook een bestendige relatie met de opleiding Moderne Theaterdans (MTD) onder leiding van Angela Linssen. De wederzijdse betrokkenheid die sindsdien stand houdt biedt de studenten van het eerste tot en met het derde jaar tijd en ruimte binnen het danscurriculum van MTD om de workshop Double Skin/ Double Mind te bestuderen, de interactieve installatie Double Skin/Double Mind te gebruiken, en bezig te gaan met de Pre-choreographic Elements en het repertoire van Emio Greco en Pieter C. Scholten.

Meer recentelijk is ook met de opleiding Docent Dans onder leiding van Jopie de Groot, een samenwerking opgezet, onder meer in de onderzoeksfase die voorafging aan de ontwikkeling van het Sensorium - Toolkit voor Dans, een set instrumenten voor dansdocenten die via het de verschillende zintuigen helpt de creativiteit van leerlingen van 10-12 in de danslessen te stimuleren.

lees meer

Interactieve installatie

De interactieve installatie Double Skin/Double Mind is een virtuele versie van de Double Skin/Double Mind workshop. De installatie biedt deelnemers de gelegenheid om deel te nemen aan de virtuele versie van de workshop in real time, terwijl zij verbale, fysieke en omgevingsfeedback ontvangen.

Het ontwerp van Chris Ziegler (ZKM Karlsruhe) – dat bestaat uit een constructie met een aluminium frame met een projectiescherm, vier geluidsboxen en een camera volgsysteem – omringt de deelnemer. Het programma dat de beweging volgt, de Gesture Follower ontwikkeld door Frédéric Bevilacqua (IRCAM), vergelijkt de verschillen tussen de gegevens van de gefilmde versie van de workshop en de realtime data van de bewegingen van de deelnemer. 

Vanuit uit deze vergelijking wordt op verschillende manieren feedback gegeven: klank, beeld en muziek begeleiden de deelnemers terwijl zij mentaal en fysiek door de Double Skin/Double Mind structuur reizen.

lees meer