1/2

Leap

LEAP (Learn, Exchange, Apply, Practice - Leren, Uitwisselen, Toepassen, Oefenen) is een tweejarig project dat ontworpen is voor hedendaagse dans docenten in Europa, zodat zij verschillende methoden om les te geven kunnen uitwisselen. Het doel van dit project is om lesgeefmethoden te uit te breiden, maar ook om onderzoek te doen naar elkaars methoden om hierdoor beter in te leren spelen op een bepaalde doelgroep. Het project is gespecialiseerd in hedendaagse dans educatie en bouwt voort op het vorige EU-project IDOCDE (International Documentation of Contemporary Dance Education). IDOCDE richtte zich op de studie van documentatie om zo Europese danseducatie tussen verschillende landen uit te wisselen. LEAP gebruikt de IDOCDE website om de ontwikkeling van het project naar buiten te brengen en resultaten met partners in het project en publiek te delen.

Het project is gestructureerd op basis van 4 activiteiten:
a)     LEAP Teaching Residency – Onderzoek naar goede lesgeefmethoden in hedendaagse danseducatie
b)     LEAP Local Meetings – Een platform waarin collega’s worden uitgenodigd voor uitwisseling van ideeën en discussie.
c)     LEAP TAB – Teaching Across Borders– Uitnodigingen om doceerworkshops te geven bij partner instellingen.
d)     LEAP – IDOCDE Symposium – Een internationaal platform van uitwisseling tussen docenten van hedendaagse dans.

 

 

a) LEAP Teaching Residency (TR)
Het doel van de onderwijsresidentie is onderzoek naar goede methoden in de hedendaagse danseducatie. Drie teams docenten van twee tot drie partnerinstituten werken samen aan een tweejarig project. Deze teams komen twee keer een hele week samen om tot een gezamenlijke onderzoeksstrategie te komen aan de hand van een gekozen thema. De resultaten van deze onderwijsresidenties kunnen gevolgd worden via de IDOCDE website.

b) LEAP Local Meetings
Het is het reiken naar de samenleving – een platform dat collega’s vraagt voor uitwisseling, discussie en het delen van hun manier van lesgeven in dans. Er zijn vier bijeenkomsten in twee jaar tijd, georganiseerd door een lokale partner organisatie in samenwerking met een lokale docent (facilitator). De LEAP bijeenkomsten zijn open voor alle lokale dansdocenten en gaan altijd in op een bepaald onderwerp dat gekozen is door deze facilitator.

c) LEAP TAB – Teaching Across Borders
Uitnodiging van docenten om workshops te geven bij de LEAP Partner instellingen. Het doel van deze activiteit is om het netwerk tussen docenten en organisaties te vergroten en om docenten ervaring binnen andere landen en organisaties mee te geven. Naast het lesgeven vinden er interviews plaats met de bezoekende docenten. De documentatie van de workshop zal beschikbaar gesteld worden via de website van IDOCDE.

d) LEAP – IDOCDE Symposium
Het Symposium is gewijd aan uitwisseling tussen docenten, het delen van resultaten van de TAB’s, het ontwikkelen en reflecteren op het lesgeven in hedendaagse dans en het vergroten van face-to-face contact tijdens het project. Het jaarlijkse Symposium zal plaats vinden tijdens het ImPuls Tanz Vienna International Dance Festival. Het Symposium is open voor docenten hedendaagse dans, andere docenten, scholieren en onderzoekers (inclusief de IDOCDE docenten). Documentatie van het Symposium zal ook op de IDOCDE website verschijnen.

LEAP Partners:
Wiener Tanzwochen – Kerstin Kussmaul (Vienna, A) – Coördinator
ISLO – Eastern Finland Sport Institute – Elina Ikonen (Joensuu, FIN)
Le Pacifique | CDC – Tatiana Galleau (Grenoble, F)
ICK – Marieke van Bueren (Amsterdam, NL)
Tanzhaus Zürich – Andrea Boll (Zürich, CH)
Vitlycke Center for Performing Arts – Francesco Scavetta (Tanumshede, SE)

Project Team:
Project Manager – Eszter Gál (Budapest, H)
Editor – Defne Erdur (Istanbul, TR)
Symposium Manager – Andrea Boll (Zürich, CH)
Project Ambassador – Kerstin Kussmaul (Vienna, A)

LEAP project wordt gefinancieerd door het Lifelong Learning programma van de Europese Unie onder de titel “LEAP- Learn, Exchange, Apply, Practice: Relevant practices in dance education in Europe.”

lees meer